Raport o stanie Powiatu Bielskiego za 2018 rok

Raport o stanie Powiatu Bielskiego za rok 2018 jest dokumentem, jaki zarząd powiatu jest zobowiązany co roku do dnia 31 maja przedstawić radzie powiatu. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności zarządu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego, o ile taki został uchwalony. Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę, w której – po uzyskaniu wymaganego poparcia - mogą zabierać głos również mieszkańcy powiatu.

Debata nad Raportem o stanie powiatu bielskiego za 2018 rok odbędzie się na sesji Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim planowanej na 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 10 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku starostwa przy ul. 11 Listopada 4.

Najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień tej sesji mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu, składa do przewodniczącego rady powiatu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

Zgłoszenia można składać w biurze obsługi klienta w starostwie do 26 czerwca br. do godz. 15.30. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Podstawa prawna: art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511).

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych: http://bip.powiatbielski.pl/starostwo/ochrona_danych_osobowyc.html

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Zarząd Powiatu

Data wytworzenia: 2019-05-30

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2019-05-30

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2019-05-30