Raport o stanie Powiatu Bielskiego

Raport o stanie Powiatu Bielskiego jest dokumentem, jaki Zarząd Powiatu jest zobowiązany co roku do 31 maja przedstawić Radzie Powiatu. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Zarządu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i budżetu obywatelskiego, o ile taki został uchwalony. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi. Nad przedstawionym raportem o stanie Powiatu przeprowadza się debatę, w której – po uzyskaniu wymaganego poparcia – mogą zabierać głos również mieszkańcy powiatu.

Najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień tej sesji mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Powiatu, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Podstawa prawna: art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511).

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Zarząd Powiatu

Data wytworzenia: 2019-05-30

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2021-04-22

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2019-05-30