Sprawozdawczość i informacje 2011

Załączniki do treści

 • rb_27s.2011.09 (PDF, 551 KB)

  Rb-27S. Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 września 2011 r.

 • rb_28s.2011.09 (PDF, 1,44 MB)

  Rb-28S. Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 września 2011 r.

 • rb_n.20113 (PDF, 104,12 KB)

  Rb-N. Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec III kwartału 2011 r.

 • rb_nds.2011.09 (PDF, 81,39 KB)

  Rb-NDS. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2011 r.

 • rb_z.2011.3 (PDF, 122,96 KB)

  Rb-Z. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec III kwartału 2011 r.

 • budzet2011 (PDF, 21,11 MB)

  Uchwała nr 10/43/12 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2011 rok

 • uch.ii.00321.74.12 (PDF, 482,13 KB)

  Uchwała nr II-00321-74/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Bielskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2011 r.

 • uch17.61.12 (PDF, 1,89 MB)

  Uchwała nr 17/61/12 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bielskiego za 2011 r. oraz ogłoszenia wykazu udzielonych przez poręczeń i gwarancji

 • rb_27s.2011.4 (PDF, 463,49 KB)

  Rb-27S. Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Powiatu Bielskiego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r.

 • rb_28s.2011.4 (PDF, 1,17 MB)

  Rb-28S. Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Powiatu Bielskiego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r.

 • rb_n.2011.4 (PDF, 98,63 KB)

  Rb-N. Kwartalne sprawozdanie o należności oraz wybranych aktywów finansowych Powiatu Bielskiego według stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

 • rb_nds.2011.4 (PDF, 71,03 KB)

  Rb-NDS. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Powiatu Bielskiego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r.

 • rb_z.2011.4 (PDF, 103,54 KB)

  Rb-Z. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Powiatu Bielskiego według stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

 • 2011.4.rb.n (PDF, 97,37 KB)

  Rb-N. Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec 4. kwartału 2011 r.

 • 2011.4.rb.z (PDF, 103,26 KB)

  Rb-Z. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec 4. kwartału 2011 r.

 • 2011.4.rb.z.korekta (PDF, 138,64 KB)

  Rb-Z. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec 4. kwartału 2011 r. - korekta

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2011-11-16

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2013-01-24

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2011-11-16