Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim powstało na mocy Uchwały nr IV/18/99 Rady Powiatu Bielskiego z dnia 30 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim. Centrum jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. Obszarem działania Centrum jest Powiat Bielski. Za pomocą PCPR Zarząd Powiatu wykonuje zadania z dziedziny pomocy społecznej.

W skład Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wchodzą następujące działy organizacyjne:
• Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym,
• Dział Pomocy Socjalnej,
• Dział Obsługi Finansowo-Kadrowej,
• Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej.

W skład Centrum wchodzi Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2010-03-16

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-03-23

Data modyfikacji: 2014-05-22

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-03-23