Informacja o współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim ze Starostwem Powiatowym w Bielsku Podlaskim przy realizacji projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim, której organem prowadzącym jest Powiat Bielski, udziela wsparcia w zakresie wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracownicy poradni będą wspierać realizację rocznego planu wspomagania i tematyki sieci poprzez konsultacje i porady dla nauczycieli i dyrektorów poszczególnych szkół/przedszkoli oraz inne działania zapisane w rocznym planie wspomagania, których realizacja zostanie przydzielona poradni. Czas realizowanego wspomagania: rok szkolny 2013/2014 i 2014/2015.

Metryka strony

Udostępniający: Barbara Szpalerska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2014-05-28

Data modyfikacji: 2014-07-04

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2014-05-28