Przedmiot działalności i kompetencje SPZOZ w Bielsku Podlaskim

Szpital zapewnia całodobową kompleksową stacjonarną pomoc medyczną.

Szpital zapewnia hospitalizowanym w nim pacjentom:
– świadczenia zdrowotne obejmujące: proces diagnozowania i leczenia zgodnie z wymogami aktualnej wiedzy medycznej,
– leki i artykuły sanitarne,
– rehabilitację,
– orzekanie o stanie zdrowia oraz zdolności do wykonywania pracy zarobkowej,
– warunki pobytu i wyżywienia określone przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, stymulowanymi możliwościami finansowymi Zakładu.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudnia specjalistów różnych dziedzin o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Dysponuje nowoczesnym sprzętem medycznym np. laparoskopem z kompletnym oprzyrządowaniem pozwalającym na mało inwazyjne przeprowadzanie operacji w zakresie chirurgii ogólnej, ortopedii i ginekologii.

Pracownie: radiologii, elektrokardiologii, elekrtoencefalografii, ultrasonografii, kardiotakografii są wyposażone również w nowoczesny sprzęt medyczny.
Pracownia endoskopowa wykonuje zabiegi gastroskopowe, kolonoskopii i rektoskopii.

Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć jest również wyposażony w nowoczesną aparaturę medyczną podtrzymującą i ratującą życie. Wizytówką szpitala jest oddział ginekologiczny i położniczo-noworodkowy o wysokim standardzie, zapewniający pacjentkom komfortowe warunki pobytu.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – świadczy usługi za częściową odpłatnością, polegające na hospitalizacji osób samotnych wymagających długoterminowej opieki medycznej. Pacjentów do Zakładu kwalifikuje Komisja działająca przy Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim.

W zakresie lecznictwa do Poradni specjalistycznych należy:
– badanie i udzielanie porad lekarskich zgłaszającym się pacjentom w danej dziedzinie,
– w miarę posiadanych kwalifikacji personelu i możliwości danej poradni wykonywanie zabiegów leczniczych,
– wystawianie stosownie do potrzeb skierowań do innych poradni specjalistycznych, zakładów opieki zdrowotnej zamkniętej, gabinetów zabiegowych lub na badania pomocnicze,
– wystawianie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy,
– lekarze specjaliści mają obowiązek świadczenia usług konsultacyjnych dla pacjentów leczonych w Szpitalu na wniosek ordynatora, lekarza leczącego lub lekarza dyżurnego.

Poradnia kardiologiczna diagnozuje pacjenta przy pomocy aparatury Holtera z próbą wysiłkową i całodobowym monitorowaniem.
Poradnia gruźlicy i chorób płuc z pracownią spirometryczną jest w posiadaniu aparatu do badania wydolności płuc z komputerowym oprzyrządowaniem.

Dzienny Oddział Terapii Uzależnień ma za zadanie:
– prowadzenie pacjentów według osobistych programów terapii, poprzez indywidualne rozmowy diagnostyczno-terapeutyczne z pacjentami,
– prowadzenie zajęć grupowych edukacyjno-terapeutycznych według programu oddziału,
– konsultowanie pacjentów (tzw. absolwentów) realizujących program zdrowienia.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-04-15

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-04-15

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-04-15