Stan mienia Powiatu Bielskiego

Mieniem Powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez Powiat lub inne powiatowe osoby prawne. Powiatowymi osobami prawnymi, oprócz Powiatu, są inne samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają taki status, a także te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie ustaw wyłącznie przez Powiat.

Nieruchomości stanowiące mienie Powiatu Bielskiego znajdują się na terenie gminy Bielsk Podlaski, gminy Brańsk oraz gmin Wyszki, Boćki, Orla i Rudka.

Zdecydowana większość nieruchomości znajduje się w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu: Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim, Domu Pomocy Społecznej w Brańsku oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Część zabudowanych nieruchomości z terenu Bielska Podlaskiego jest bezpośrednio administrowana przez Wydział Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego. Należą do nich przychodnia przy ul. Jagiellońskiej 32, budynek administracyjno-biurowy przy ul. 3 Maja 17 oraz budynek administracyjno-biurowy przy ul. 11 Listopada 4.

Uchwała nr XIV/96/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami powiatu, określa zasady i kryteria nabywania, zbywania, obciążania i zamiany, a także zasady wydzierżawiania i najmu nieruchomości gruntowych i lokali na okres dłuższy niż trzy lata oraz warunki korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu. Podstawę stanowią przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Uchwała nr 82/238/01 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 maja 2001 r. określa stawki czynszu dzierżawnego w odniesieniu do nieruchomości wydzierżawianych w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat oraz stawki opłat za umieszczanie reklam. Przykładowo, umieszczenie reklamy na ścianie budynku będącego własnością powiatu kosztuje od 6 zł do 12 zł miesięcznie za 1 mkw. powierzchni reklamy. Stawki są zróżnicowane w zależności od miejsca umieszczenia reklam.

Pomieszczenia znajdujące się na terenie zabudowanych nieruchomości Powiatu Bielskiego wykorzystywane są na własne potrzeby, bądź wynajmowane lub wydzierżawiane. W budynku przychodni przy ul. Jagiellońskiej 32 lokale wydzierżawiane są na potrzeby apteki, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, gabinetów stomatologicznych, zakładu optycznego i pracowni protetycznej. Znaczna część jego pomieszczeń jest nieodpłatnie użyczana dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.

W budynku przy ul. 3 Maja 17 znajduje się Powiatowy Urząd Pracy oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej. Ponadto w części budynku mieszczą się komórki wewnętrzne Starostwa Powiatowego: Wydział Gospodarowania Mieniem, Wydział Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego, a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-04-13

Data modyfikacji: 2012-03-12

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-04-13