Informacja o wyborze oferty

Starostwo Powiatowe
w Bielsku Podlaskim

 

Bielsk Podlaski 2015-07-27
 

GK.272.6.2015


I N F O R M A C J A


Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim informuje, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zalesionych gruntów rolnych w ramach działania PROW 2007-2013 oraz sporządzenie dokumentacji do przekwalifikowania z urzędu zalesionych gruntów rolnych na leśne i opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do aktualizacji danych ewidencji gruntów dla zalesionych gruntów rolnych za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

PHUP Andrzej Auchimik
15-762 Białystok ul. Antoniuk Fab. 55 lok. 30.

 

Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę za cały przedmiot zamówienia, wynoszącą 24 900,00 zł brutto.

Jednocześnie zawiadamia się, że w niniejszym postępowaniu ponadto ofertę złożyli Wykonawcy:
1. Józef Olszewski
17-300 Siemiatycze ul. Wysoka 72B/15
 cena oferty: 63 960,00 zł,
 

2. Podlaskie Biuro Geodezji Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s.c.
Grzegorz Kotyński i Jerzy Kołomyjski
15-084 Białystok ul. Orzeszkowej 32
 cena oferty: 42 804,00 zł.


Z up. Starosty

mgr Piotr Bożko
Wicestarosta
 

Metryka strony

Udostępniający: Piotr Bożko Wicestarosta

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Perkowska

Data wytworzenia: 2015-07-27

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2015-07-28

Data modyfikacji: 2017-10-13

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2015-07-28