Informacja o wyborze oferty

Bielsk Podlaski 2015-04-10

GK.272.5.2015

 I N F O R M A C J A

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim informuje, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych, zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 790, położonej w obrębie ewidencyjnym Siekluki gm. Boćki, w ramach realizacji operacji pn. Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski” za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Biuro Projektowe Żero

Wojciech Żero

17-100 Bielsk Podlaski ul. Kolejowa 5A.

 Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę za cały przedmiot zamówienia, wynoszącą 2 201,70 zł brutto.

 

Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu ponadto ofertę złożył Wykonawca:

Biuro Projektów i Usług Budowlanych

mgr inż. Mirosław Jerzy Iwaniuk

17-200 Hajnówka ul. Skarpowa 3

- cena oferty: 2 521,50 zł.

 

Z up. Starosty

mgr Ryszard Anusiewicz

Sekretarz Powiatu

Metryka strony

Udostępniający: mgr Ryszard Anusiewicz Sekretarz Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Perkowska

Data wytworzenia: 2015-04-10

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2015-04-10

Data modyfikacji: 2017-10-13

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2015-04-10