Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Bielskiego – wybór oferty

Fn.272.2.2017

Stosownie do art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim uprzejmie informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Bielskiego i jego jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2021 r., wpłynęły 2 oferty, złożone przez następujące banki:
1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA II Regionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku, Al. 1000-lecia PP 6.
2. Bank Spółdzielczy w Brańsku, ul. Kościuszki 2a.

Po dokonaniu oceny ofert w dniu 7.03.2017 r. Komisja Przetargowa stwierdziła, iż złożone oferty spełniają wymogi formalne i są ważne.

W wyniku porównania i oceny złożonych ofert ustalono ich następującą punktację:
– nr 1 – PKO BP SA – 99,55 pkt, w tym: cena będąca kosztem u zamawiającego – 60% (59,99 pkt), cena będąca dochodem u zamawiającego – 40% (39,56 pkt),
– nr 2 – Bank Spółdzielczy w Brańsku – 100,00 pkt, w tym: cena będąca kosztem u zamawiającego – 60% (60,00 pkt), cena będąca dochodem u zamawiającego – 40% (40,00 pkt).

Najwyższą liczbę punktów uzyskała oferta nr 2, złożona przez Bank Spółdzielczy w Brańsku, ul. Kościuszki 2a.

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim na posiedzeniu w dniu 9.03.2017 r. zatwierdził wybór Banku Spółdzielczego w Brańsku do prowadzenia obsługi bankowej budżetu Powiatu Bielskiego w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r.

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim dziękuje wykonawcom za udział w niniejszym postępowaniu.

 

Ryszard Anusiewicz
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Ryszard Anusiewicz, Przewodniczący Komisji Przetargowej

Data wytworzenia: 2017-03-29

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2017-10-13

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2017-03-09