Powiat Bielski ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Pił-sudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych bu-dynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego"

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Bożko - Wicestarosta,

Data wytworzenia: 2018-03-13

Wprowadzający: Andrzej Lewandowski

Data modyfikacji: 2018-06-08

Opublikował: Andrzej Lewandowski

Data publikacji: 2018-03-13