Rozstrzygnięcie skargi dotyczącej przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ploskach

GM.6840.12.2016

Informacja o sposobie rozstrzygnięcia skargi na czynności związane z przeprowadzonym 15 grudnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 17, trzecim przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 252/4 o powierzchni 0,9300 ha, położonej w obrębie 38 Ploski, gmina Bielsk Podlaski, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr BI1P/00042711/5

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) i § 11 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490), Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje, że po rozpatrzeniu skargi wniesionej przez uczestnika przetargu, tj. Pixel Media spółka z o.o. z siedzibą w Otwocku, na czynności związane z przeprowadzonym 15 grudnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, trzecim przetargiem ustnym nieograniczonym, na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 252/4 o powierzchni 0,9300 ha, położonej w obrębie 38 Ploski, gmina Bielsk Podlaski, Wojewoda Podlaski unieważnił trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Z up. Starosty

 

Ryszard Anusiewicz
Sekretarz Powiatu

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Ryszard Anusiewicz

Data wytworzenia: 2018-02-09

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2018-02-09

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2018-02-09