Sprzedaż nieruchomości w Ploskach – rozstrzygnięcie skargi

Informacja o sposobie rozstrzygnięcia skargi na czynności związane z przeprowadzonym w dniu 29 sierpnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 17, drugim przetargiem ustnym nieograniczonym, na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 252/4 o powierzchni 0,9300 ha, położonej w obrębie 38 Ploski, gmina Bielsk Podlaski, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr BI1P/00042711/5

Na podstawie § 11 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490), Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje, że po rozpatrzeniu skargi wniesionej przez uczestnika przetargu, tj. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ,,Porozumienie Wschód-Zachód”, na czynności związane z przeprowadzonym w dniu 29 sierpnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, drugim przetargiem ustnym nieograniczonym, na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 252/4 o powierzchni 0,9300 ha, położonej w obrębie 38 Ploski, gmina Bielsk Podlaski, Wojewoda Podlaski unieważnił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

 

Piotr Bożko
Wicestarosta

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Bożko

Data wytworzenia: 2017-10-09

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2017-10-09

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2017-10-09