Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących własność Powiatu Bielskiego, będących w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej Powiatu

Załącznik do uchwały nr 40/158/17 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 15 listopada 2017 r.

Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Powierzchnia Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Termin zagospodarowania nieruchomości Wysokość opłat z tytułu najmu Terminy wnoszenia opłat Zasady aktualizacji opłat
1. KW BI1P/00051367/4
566/8
160 mkw. Aula, pomieszczenie biurowe, pokój socjalny wyposażone w instalację elektryczną i c.o. znajdujące się w budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego 17. Przeznaczenie do oddania w najem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Jeden miesiąc w okresie 5.02.2018 r. – 30.04.2018 r. 6000,00 zł brutto za cały okres wynajmu. Po zakończeniu kwalifikacji wojskowej. Opłata jednorazowa.
2. KW BI1P/00051367/4
566/8
603 mkw. Sala gimnastyczna wyposażona w instalację elektryczną i c.o. znajdująca się w budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim. Przeznaczenie do oddania w najem na prowadzenie zajęć sportowych, treningów piłki nożnej dla dzieci w wieku 10-11 lat. 3.01.2018 r. – 28.03.2018 r. Opłata w wysokości 36,90 zł brutto za jedną godzinę prowadzenia zajęć. 7 dni od daty wystawienia faktury za miesiąc bieżący.

 

Wykaz niniejszy wywieszono w dniu 16 listopada 2017 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46.

 

Sławomir Jerzy Snarski
Starosta Bielski

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Jerzy Snarski

Data wytworzenia: 2017-11-16

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2017-11-16

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2017-11-16