Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie przetargu

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Powiatu Bielskiego.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Powierzchnia Opis
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Cena w złotych brutto (uwzględnia zwolnienie od podatku od towarów i usług)
KW BI1P/00079307/8

2213/8

Powiat: bielski
Gmina: Bielsk Podlaski
Obręb: 3 Bielsk Podlaski
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 24,68 mkw.; pomieszczenie przynależne – piwnica o powierzchni 7,20 mkw.; pomieszczenie w budynku gospodarczym o powierzchni 6,00 mkw. i związany z tym udział wynoszący 3788/56946 w częściach wspólnych budynku i nieruchomości o numerze geodezyjnym 2213/8 o powierzchni 0,0929 ha. Lokal mieszkalny położony na I piętrze w budynku przy ul. Szkolnej 12a w Bielsku Podlaskim, składający się z jednego pokoju, przedpokoju, kuchni, łazienki z WC o łącznej powierzchni użytkowej 24,68 mkw., pomieszczenie przynależne – piwnica o powierzchni 7,20 mkw., pomieszczenie w budynku gospodarczym o powierzchni 6,00 mkw. i związany z tym udział wynoszący 3788/56946 w częściach wspólnych budynku i nieruchomości o numerze geodezyjnym 2213/8 o powierzchni 0,0929 ha przeznaczony do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego 57 000,00 zł


Wyżej wymieniona nieruchomość lokalowa przeznaczona została do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Na obszarze, na którym położona jest nieruchomość lokalowa przeznaczona do sprzedaży, Miasto Bielsk Podlaski nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) winny składać wnioski o nabycie do Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46 w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz niniejszy wywieszono 9 sierpnia 2018 r. na 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46, 3 Maja 17, 11 Listopada 4, a także zamieszczono na stronach internetowych: www.powiatbielski.pl, http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl.

Wz. Starosty

 

mgr Piotr Bożko
Wicestarosta

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Bożko

Data wytworzenia: 2018-08-09

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2018-08-09

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2018-08-09