Decyzja - Gredele, mienie gromadzkie

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257), po wszczęciu postępowania z urzędu

o r z e k a m:

uznać za mienie gromadzkie nieruchomości położone w obrębie 0003 Gredele gm. Orla oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 238/5 o pow. 1,0522 ha, nr 239/2 o pow. 0,5911 ha, nr 81/13 o pow. 0,08 ha, nr 224 o pow. 0,61 ha, nr 227 o pow. 0,48 ha,  nr 228 o pow. 0,0,78 ha, nr 229 o pow. 0,56 ha, nr 231  o pow. 0,71 ha,  nr 232 o pow. 0,15 ha, nr 233 o pow. 0,03 ha, nr 234/2 o pow. 0,3992 ha, nr 236 o pow. 0,37 ha, nr 243 o pow. 0,54 ha, nr 244 o pow. 0,47 ha, nr 245 o pow. 0,15 ha,  nr 248 o pow. 0,05 ha, nr 249 o pow. 0,60 ha, stanowiące drogi.

Szczegóły w załączniku.

Z up. STAROSTY
Wojciech Kolandryk Sadowski
Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Kolandryk Sadowski

Data wytworzenia: 2017-09-21

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2017-11-14

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2017-09-21