Decyzja - Moskiewce, mienie gromadzkie

Na podstawie art.8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257), po wszczęciu postępowania
z urzędu

o r z e k a m:

uznać za mienie gromadzkie nieruchomości położone w obrębie 0011 Moskiewce gm. Orla oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 404 o pow. 0,30 ha, nr 412 o pow. 0,61 ha, nr 451 o pow. 0,29 ha, nr 510 o pow. 1,00 ha, nr 577 o pow. 0,57 ha, nr 66/2  o pow. 0,4436 ha, nr 411 o pow. 0,82 ha, nr 450   o pow. 1,7500 ha stanowiące drogi.

Szczegóły w załączniku.

Z up. Starosty
Wojciech Kolandryk-Sadowski
Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Kolandryk Sadowski

Data wytworzenia: 2017-09-22

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2017-11-14

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2017-09-22