Informacja Starosty Bielskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Miasta Bielsk Podlaski obrębów ewidencyjnych: Holowiesk, Studziwody, Bielsk Podlaski oraz dla jednostki ewidencyjnej Gminy Bielsk Podlaski obrębów ewidencyjnych: Augustowo, Ogrodniki, Orzechowicze, Proniewicze i Widowo

Zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 2018 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) Starosta Bielski informuje, że dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie opisowo-kartograficznym opracowanym w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków:
1) jednostki ewidencyjnej Miasta Bielsk Podlaski obrębów ewidencyjnych:
200303_1.0001 - Hołowiesk,
200303_1.0002 - Studziwody,
200303_1.0003 - Bielsk Podlaski
2) oraz dla jednostki ewidencyjnej Gminy Bielsk Podlaski obrębów ewidencyjnych:
200303_2.0002 - Augustowo,
200303_2.0030 - Ogrodniki,
200303_2.0031 - Orzechowicze,
200303_2.0040 - Proniewicze
200303_2.0055 - Widowo
wyłożonym do wglądu osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim w okresie od 10 do dnia 30 kwietnia 2018 r., stały się z dniem 24 maja 2018 roku danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.
Zgodnie z art. 24a ust.9 w/w ustawy, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.
Rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów nastąpi w drodze decyzji. Zarzuty te można składać na adres: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, ul. Adama Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski.
Z up. STAROSTY
mgr. Ryszard Anusiewicz
Sekretarz Powiatu

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Alina Wawulska

Data wytworzenia: 2018-05-24

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2019-10-10

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2018-05-24