Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie stanowiących własność Powiatu Bielskiego.

Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Termin zagospodarowania nieruchomości Wysokość opłat z tytułu najmu Terminy wnoszenia opłat Zasady aktualizacji opłat
1. KW BI1P/00044373/7

1362/11

miasto Bielsk Podlaski
18,55 mkw. Pomieszczenie nr 9 na parterze w budynku przy ul. 3 Maja 17 w Bielsku Podlaskim Do oddania w użyczenie na przechowywanie archiwalnych akt administracyjnych 1.10.2018 r. – 30.09.2021 r. Nieodpłatnie Nie dotyczy Nie dotyczy
2. KW BI1P/00051164

2994/1

miasto Bielsk Podlaski
1 mkw. Powierzchnia w budynku II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim, dostęp do wody i energii elektrycznej Do oddania w najem na postawienie dwóch automatów samosprzedających (do sprzedaży ciepłych i gorących napoi oraz zdrowej żywności) 3 lata od zawarcia umowy 246,00 zł miesięcznie brutto Do 5. dnia następnego miesiąca W przypadku wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały roku poprzedniego w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego, miesięczny czynsz podlega 1 stycznia każdego roku waloryzacji


Wykaz niniejszy wywieszono 9 sierpnia 2018 r. na 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46, 3 Maja 17, 11 Listopada 4, a także zamieszczono na stronach internetowych: www.powiatbielski.pl, http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl.

Wz. Starosty

 

mgr Piotr Bożko
Wicestarosta

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Bożko

Data wytworzenia: 2018-08-09

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2018-08-09

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2018-08-09