Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę

Załącznik do uchwały nr 30/126/18 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 20 września 2018 r.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę, stanowiących własność Powiatu Bielskiego.

Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Termin zagospodarowania nieruchomości Wysokość opłat z tytułu najmu Terminy wnoszenia opłat Zasady aktualizacji opłat
1. KW BI1P/00048776/0


1733

obręb 3 Bielsk Podlaski
1 mkw. Powierzchnia w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim, dostęp do wody i energii elektrycznej Przeznaczenie do oddania w najem na postawienie 1 automatu samosprzedającego (do sprzedaży zimnych napoi oraz zdrowej żywności) 3 lata od zawarcia umowy 123,00 zł miesięcznie brutto Do 5. dnia następnego miesiąca W przypadku wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały roku poprzedniego w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego, miesięczny czynsz podlega corocznie 1 stycznia każdego roku waloryzacji


Wykaz niniejszy wywieszono 20 września 2018 r. na 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46, ul. 3 Maja 17, ul. 11 Listopada 4, a także zamieszczono na stronach internetowych www.powiatbielski.pl, http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl.

 

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski
Starosta

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Jerzy Snarski

Data wytworzenia: 2018-09-20

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2018-09-20

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2018-09-20