Wysokość dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2018 r.

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnianiach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych przez osobę prawną/fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, dotowanych przez Powiat Bielski w 2018 roku wynosi odpowiednio:

Typ szkoły/placówki Miesięczna kwota dotacji udzielana z Powiatu Bielskiego na jednego ucznia/dziecko Liczba uczniów/dzieci ustalona na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień
30.09.2017 r. 30.09.2018 r.
Szkoła Policealna dla Dorosłych Zaoczna
Technik usług kosmetycznych 137,79 zł 19 7
Technik administracji 76,02 zł 18 13
Opiekun medyczny 432,36 zł 13 11
Technik rachunkowości 137,79 zł 0 16
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Na jedno dziecko, które objęte jest wczesnym wspomaganiem rozwoju 399,10 zł 25 28

 

mgr Anatol Grzegorz Tymiński
Naczelnik

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Anatol Grzegorz Tymiński

Data wytworzenia: 2018-04-30

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2019-04-02

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2018-04-30