budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle na działce nr ewid. 396/6 położonej przy ul. Norwida w obrębie ewid. Bielsk Podlaski jednostce ewid. Bielsk Podlaski

Bielsk Podlaski, 2018-12-24.


  Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim

AŚ.6743.511.2018Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust 1 pkt 1a  ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z póz. zm.)   Prawo budowlane informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 roku Inwestor Pan Mariusz Zawadzki przedłożył zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle na działce nr ewid. 396/6 położonej przy ul. Norwida w obrębie ewid. Bielsk Podlaski jednostce ewid. Bielsk Podlaski.
Inwestycja obejmuje budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle na działce nr ewid. 396/6 położonej przy ul. Norwida w obrębie ewid. Bielsk Podlaski jednostce ewid. Bielsk Podlaski na podstawie ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 października 2018 r. znak: GP.6730.232.2018.PK, w odległości 5 m od linii rozgraniczającej z drogą wewn. (dz. Nr ew. 396/3), w odległości 3 m od granicy z sąsiednią działką o nr ew. 396/5 oraz w odległości ok 4,16 m od granicy działki nr 396/7.
Parametry budynku:
powierzchnia zabudowy            - 185,3 m2˛
powierzchnia użytkowa             - 143,7 m2˛
kubatura                                 - 830,75 m3


                                                                                                     Z up. STAROSTY
                                                                                                 mgr inż. arch.   Tadeusz Leszczyński
                                                                                                     Naczelnik Wydziału Architektury,
                                                                                                  Budownictwa, Ochrony Środowiska,
                                                                                                       Rolnictwa i Leśnictwa


a/a  

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: mgr inż. arch. Tadeusz Leszczyński

Data wytworzenia: 2018-12-24

Wprowadzający: Alina Weremczuk

Data modyfikacji: 2018-12-24

Opublikował: Alina Weremczuk

Data publikacji: 2018-12-24