budowa instalacji wewnętrznej gazu n/c dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na nieruchomości o nr geod. 1630 obręb ewid. 1 Andryjanki, jednostka ewid. Boćki.

Bielsk Podlaski, 2021-02-22
  

Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim

AŚ.6743.39.2021
Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 30a pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt. 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  (t.j.: Dz. U. z 2020. poz. 1333 z późn. zm.)   Prawo budowlane informuje, że w dniu 17-02-2021 r. Inwestor: Pan Wiesław Hencel , zam. Andryjanki 100, 17-111 Boćki przedłożył zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy instalacji wewnętrznej gazu n/c dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na nieruchomości o nr geod. 1630 obręb ewid. 1 Andryjanki, jednostka ewid. Boćki.
Inwestycja obejmuje budowę instalacji wewnętrznej gazu n/c dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na nieruchomości o nr geod. 1630 obręb ewid. 1 Andryjanki, jednostka ewid. Boćki., składającej się z wewnętrznej instalacji gazowej poprzez zamontowanie aparatów gazowych tj.: kotła gazowego co/cw oraz kuchenki gazowej, według załączonego projektu budowlanego wykonanego przez mgr inż. Małgorzatę Dobrowolską.


                                                                                                               Z up. STAROSTY
                                                                                                 mgr inż. arch.   Tadeusz Leszczyński
                                                                                                     Naczelnik Wydziału Architektury,
                                                                                                  Budownictwa, Ochrony Środowiska,
                                                                                                              Rolnictwa i LeśnictwaMetryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Z up. STAROSTY mgr inż. arch. Tadeusz Leszczyński Naczelnik Wydziału Arch. Bud. Ochr. Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

Data wytworzenia: 2021-02-22

Wprowadzający: Paulina Kustyniuk

Modyfikujący: Paulina Kustyniuk

Data modyfikacji: 2021-02-22

Opublikował: Paulina Kustyniuk

Data publikacji: 2021-02-22