budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z poj. zbiornikiem naziemnym o poj. 1750L z instalacją wewnętrzną gazu n/c dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na nieruchomości o nr geod. 2357/5, 2357/6 przy ul. Ogrodowej, obręb ewid. 3 Bielsk Podlaski, jednostka ewid. Bielsk Podlaski

Bielsk Podlaski, 2021-02-22
  

Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim

AŚ.6743.37.2021Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 30a pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt. 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  (t.j.: Dz. U. z 2020. poz. 1333 z późn. zm.)   Prawo budowlane informuje, że w dniu 17-02-2021 r. Inwestor: Pan Anatol Tkaczuk, zam. ul. Ogrodowa 104, 17-100 Bielsk Podlaski  przedłożył zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z poj. zbiornikiem naziemnym o poj. 1750L z instalacją wewnętrzną gazu n/c dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na nieruchomości o nr geod. 2357/5, 2357/6 przy ul. Ogrodowej, obręb ewid. 3 Bielsk Podlaski, jednostka ewid. Bielsk Podlaski.
Inwestycja obejmuje budowę instalacji zbiornikowej na gaz płynny z poj. zbiornikiem naziemnym o poj. 1750L z instalacją wewnętrzną gazu n/c dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na nieruchomości o nr geod. 2357/5, 2357/6 przy ul. Ogrodowej , obręb ewid. 3 Bielsk Podlaski, jednostka ewid. Bielsk Podlaski, składającej się z:   
zbiornika naziemnego gazu płynnego o poj. 1750L,
punktu redukcyjno-pomiarowego w szafce gazowej znajdującego się w granicy działki,
przyłącza gazowego,
szafki gazowej z kurkiem odcinającym na ścianie budynku
wewnętrznej instalacji gazowej poprzez zamontowanie kotła gazowego co/cw o mocy 15 kw,
według załączonego projektu budowlanego wykonanego przez mgr inż. Małgorzatę Dobrowolską.
                                                                                                               Z up. STAROSTY
                                                                                                 mgr inż. arch.   Tadeusz Leszczyński
                                                                                                     Naczelnik Wydziału Architektury,
                                                                                                  Budownictwa, Ochrony Środowiska,
                                                                                                              Rolnictwa i Leśnictwa

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Z up. STAROSTY mgr inż. arch. Tadeusz Leszczyński Naczelnik Wydziału Arch. Bud. Ochr. Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

Data wytworzenia: 2021-02-22

Wprowadzający: Paulina Kustyniuk

Modyfikujący: Paulina Kustyniuk

Data modyfikacji: 2021-02-22

Opublikował: Paulina Kustyniuk

Data publikacji: 2021-02-22