informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy budowy linii wodociągowej z rur PE-RC f 110 o długości 430 mb oraz przyłączy wodociągowych z rur PE f 32 o łącznej długości 46 m, na dz. o nr ewid. 53, 208/6, 208/8 i 208/10, położonych w obrębie ewid. 0001 - Hołowiesk, w jednostce ewid. Bielsk Podlaski (przy ul. Wysokiej i ul. Bursztynowej)

Termin ważności strony 2021-03-28

Bielsk Podlaski, 2021-02-15

Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski
AŚ.6743.464.2020  


         Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 30 a, pkt. 3, w związku z art. 29 ust 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. . (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)  -  Prawo budowlane, po rozpatrzeniu zgłoszenia Inwestora: Pana Krzysztofa Korniluka, z dnia 23 grudnia 2020 r., a uzupełnionego w dniu 21 stycznia 2021 r. na skutek postanowienia, uprzejmie informuje, że:      

      nie wniósł sprzeciwu

w terminie, o którym mowa w art. 30 ust. 5 w/w Prawa budowlanego

w sprawie zgłoszenia zamiaru przystąpienia do budowy linii wodociągowej z rur PE-RC f  110 o długości 430 mb oraz przyłączy wodociągowych z rur PE f  32 o  łącznej długości 46 m, na dz. o nr ewid. 53, 208/6, 208/8 i 208/10, położonych w obrębie ewid. 0001 - Hołowiesk, w jednostce ewid. Bielsk Podlaski (przy ul. Wysokiej i ul. Bursztynowej).

         Inwestycja obejmuje budowę linii wodociągowej z rur PERC f 110 o długości 430 mb oraz przyłączy wodociągowych z rur PE  f 32 o  łącznej długości 46 m, na dz. o nr ewid. 53, 208/6, 208/8 i 208/10, położonych w obrębie ewid. 0001 - Hołowiesk, w jednostce ewid. Bielsk Podlaski (przy ul. Wysokiej i ul. Bursztynowej), na podstawie ostatecznej decyzji nr 14/2020 z dnia 17 września 2020 r., znak: GP.6733.12.2020.PW, wydanej przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, ustalającej Panu Krzysztofowi Korniluk lokalizację inwestycji celu publicznego na dz. ozn. nr ewid. 208/6, stanowiącej drogę wewnętrzną - ul. Bursztynową oraz dz. ozn. nr ewid. 53, stanowiącej pas drogowy ul. Wysokiej, według projektu wykonanego przez Pana Mikołaja Sacharewicza.          Z up. STAROSTY
                                                                                                                mgr inż. arch. Tadeusz Leszczyński                                                                                                                          Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa,
          Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


a/a (A.W.)
Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Z up. STAROSTY mgr inż. arch. Tadeusz Leszczyński Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Data wytworzenia: 2021-02-15

Wprowadzający: Alina Weremczuk

Modyfikujący: Alina Weremczuk

Data modyfikacji: 2021-02-26

Opublikował: Alina Weremczuk

Data publikacji: 2021-02-26