Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim jest Starosta Bielski z siedzibą w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46.

Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. W tym celu może zwrócić się pisemnie w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim. W przypadku obowiązku podania danych, osoba informowana jest o podstawie prawnej takiego działania.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych, rejestr zbiorów danych Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim prowadzony przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji jest udostępniany do przeglądania w formie wydruku rejestru z systemu informatycznego administratora danych. Treść rejestru udostępnia się w pok. nr 411 w głównej siedzibie Starostwa przy ul. Mickiewicza 46.

Metryka strony

Udostępniający: Marta Zawieracz

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Zawieracz

Data wytworzenia: 2015-10-23

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2015-10-23

Data modyfikacji: 2017-09-06

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2015-10-23