Usługi administracyjne dla klienta

Wykaz kart usług administracyjnych dla klienta świadczonych w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim

Dokumenty w formacie MS Word.

 

Numer rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, na który można dokonywać niektórych opłat za usługi administracyjne świadczone przez Starostwo: 19 8063 0001 0070 0706 9020 0001

Numer rachunku bankowego Miasta Bielsk Podlaski, na który należy dokonywać wpłaty opłaty skarbowej: 24 1020 1332 0000 1402 1071 1374 

 

Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Organizacyjno-Prawny (Or)


Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Komunikacji i Transportu (Km)

Elektroniczny wniosek o prawo jazdy

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Instrukcje użytkownika systemu ePUAP

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

  • przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
  • dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (8:00-15:00) do Wydziału Komunikacji i Transportu (pok. nr 316) przy ul. Mickiewicza 46 w Bielsku Podlaskim na następujących nośnikach danych:
    1) pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0;
    2) płyta CD-RW;
  • wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru;
  • dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP;
  • wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB;
  • dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (AŚ)

Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia (OK)


Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Geodezji i Katastru (GK)


Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Gospodarowania Mieniem i Inwestycji (GM)

* Uchwała nr 82/238/01 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Powiatu Bielskiego wydzierżawiane w trybie bezprzetargowym oraz stawek opłat za umieszczanie reklam


Karty usług administracyjnych świadczonych przez Geologa Powiatowego (GP)


Karty usług administracyjnych świadczonych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów (RK)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Komarzewska

Data wytworzenia: 2007-11-19

Wprowadzający: Dorota Komarzewska

Data wprowadzenia: 2006-11-30

Data modyfikacji: 2018-06-06

Opublikował: Dorota Komarzewska

Data publikacji: 2016-10-10