Nabór na członków Komisji Konkursowej przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych powiatu bielskiego na 2018 r.

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, działających na terenie powiatu bielskiego, do udziału w pracach Komisji Konkursowej przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bielskiego na 2018 rok.

Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Przy rozpatrywaniu ofert nie mogą brać udziału przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które biorą udział w konkursie.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach Komisji prosimy o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w 2018 r. i przesłanie go podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, z ramienia których występuje kandydat, w terminie do 31 grudnia 2017 r.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres ok@starostwo.pl lub bezpośrednio do Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 17, pok. 104.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż dwóch, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, dokona Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Zarząd Powiatu

Data wytworzenia: 2017-12-04

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2017-12-04

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2017-12-04