Pomoc publiczna

Przez pojęcie pomocy publicznej należy rozumieć pomoc państwa spełniającą przesłanki określone w art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (art. 1 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Dz. U. Nr 123, poz. 1291, z późn. zm.). Zgodnie z tym aktem prawnym podmioty udzielające pomocy są zobowiązane do sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, zawierających w szczególności informacje o beneficjentach pomocy oraz o rodzajach, formach, wielkości i przeznaczeniu udzielonej pomocy (art. 32 ust. 1 ww. ustawy).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starosta

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Miller

Wprowadzający: Rafał Miller

Data wprowadzenia: 2005-01-18

Modyfikujący: Rafał Miller

Data modyfikacji: 2010-09-07

Opublikował: Rafał Miller

Data publikacji: 2005-01-18