Stan mienia Skarbu Państwa według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.

 1.

Grunty Skarbu Państwa 

680 ha 

2.

 Grunty Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste

 353 ha

 – liczba użytkowników wieczystych (osoby fizyczne i osoby prawne)

 222

3.

 Grunty wchodzące w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

 327 ha

  – grunty znajdujące się w trwałym zarządzie

 325 ha

     • liczba trwałych zarządców

 14

  – grunty pozostałe

 2 ha

W załączniku wykaz szczegółowy.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Justyna Choroszkiewicz Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2010-07-12

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2005-01-19

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2010-07-13

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2005-01-19