Działalność krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej

Ochrona prawna to stała i zorganizowana działalność, mająca na celu ochronę porządku prawnego i ochronę indywidualnych praw podmiotowych obywatela. Może mieć ona charakter zarówno prewencyjny jak i represyjny.

Wyróżnia się następujące kategorie organów ochrony prawnej:
1. rozstrzygające (sądowe, quasi sądowe),
2. kontroli legalności (prokuratura, inne),
3. pomocy prawnej,
4. korporacyjne.
5. rzecznicy praw i wolności.

Biuro analiz i dokumentacji Kancelarii Senatu przygotowało publikację dotyczącą organów ochrony prawnej w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało również informacje na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka, w tym także informacje na temat innych organizacji międzynarodowych zajmujących się ochroną praw człowieka.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2017-01-02

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2017-01-02