Karta informacyjna poradnictwa

Nieodpłatna pomoc prawna

Opis usługi Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Kto może skorzystać Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Forma zapisu Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr. 85 833 26 16 lub e-mail darmoweporadnictwo@starostwo.pl. Zgłoszeń dokonuje się w dni powszednie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
Inne informacje Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Opis usługi Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.
W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Kto może skorzystać Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Forma zapisu Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr. 85 833 26 16 lub e-mail darmoweporadnictwo@starostwo.pl. Zgłoszeń dokonuje się w dni powszednie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
Inne informacje Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

Jednostka prowadząca Adres Dni i godziny dyżurów Telefon, e-mail, WWW
Punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni.
Poniedziałki, środy i piątki – porad prawnych udzielają adwokaci.
Wtorki i czwartki – porad prawnych udzielają radcowie prawni.
Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski
pokój 010
tel. 85 833 26 56
Poniedziałek
godz. 11.30 – 15.30
Wtorek
godz. 7.30 – 11.30
Środa
godz. 11.30 – 15.30
Czwartek
godz. 7.30 – 11.30
Piątek
godz. 11.30 – 15.30

85 833 26 16 darmoweporadnictwo@starostwo.pl
http://bip.powiatbielski.pl/nieodplatnapomocprawna/

Punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu.
Porad prawnych oraz poradnictwa obywatelskiego udzielają adwokaci.
Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski
pokój 010
tel. 85 833 26 56
Poniedziałek
godz. 7.30 – 11.30
Wtorek
godz. 11.30 – 15.30
Środa
godz. 7.30 – 11.30
Czwartek
godz. 11.30 – 15.30
Piątek
godz. 7.30 – 11.30
85 833 26 16 darmoweporadnictwo@starostwo.pl
http://bip.powiatbielski.pl/nieodplatnapomocprawna/

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Martyniuk

Data wytworzenia: 2019-02-05

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2020-02-14

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2019-02-06