Rejestr stowarzyszeń (bez stowarzyszeń kultury fizycznej)

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 50/54
17-100 Bielsk Podlaski

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Oddział Wojewódzki Białystok
Koło Miejsko-Powiatowe w Bielsku Podlaskim

ul. Kazimierzowska 3B
17-100 Bielsk Podlaski

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa”
ul. Kazimierzowska 3B
17-100 Bielsk Podlaski

Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli „Raj”
Rajsk 28
17-100 Bielsk Podlaski

Stowarzyszenie „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach”
ul. Leśna 13
17-100 Bielsk Podlaski

Towarzystwo „Haj”
Haćki 33
17-100 Bielsk Podlaski

Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Okno
ul. Wrzosowa
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: stowarzyszenieokno@wp.pl
tel. 503 009 919

Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego
Koło Terenowe w Bielsku Podlaskim

ul. Mickiewicza 36A
17-100 Bielsk Podlaski

Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej”
ul. Warzywna 46
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: stowarzyszenieserce@wp.pl
http://stowarzyszenieserce.republika.pl
tel. 797 401 996, 503 914 005

Klub Amazonki
ul. 11 Listopada 10
17-100 Bielsk Podlaski

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rudka
ul. Zakościelna 43a
17-123 Rudka

Bielsko-Podlaskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub Abstynentów „Promień” w Bielsku Podlaskim
ul. Sienkiewicza 11a
17-100 Bielsk Podlaski

Związek Ukraińców Podlasia
ul. Kazanowskiego 15b
17-100 Bielsk Podlaski

Towarzystwo Przyjaciół Brańska
ul. Rynek 8
17-120 Brańsk

Towarzystwo Przyjaciół Bielska Podlaskiego
ul. 3 Maja 17
17-100 Bielsk Podlaski

Stowarzyszenie Muzyków Bielska Podlaskiego „Forte”
ul. Żwirki i Wigury 4a
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 30 00

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Obwodu Bielsk Podlaski
ul. Żwirki i Wigury 4
17-100 Bielsk Podlaski

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Orlańskiej
ul. Spółdzielcza 1
17-106 Orla
e-mail: topzo6@wp.pl
tel. 85 739 20 59

Chrześcijańsko-Demokratyczne Stowarzyszenie „Nasze Podlasie” Oddział w Bielsku Podlaskim
ul. Górna 12
17-100 Bielsk Podlaski
www.naszepodlasie.pl

Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach
17-100 Bielsk Podlaski
Stupniki 27

Podlaskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Pestka”
ul. Kopernika 15
17-120 Brańsk

Zrzeszenie Przedsiębiorców Ziemi Brańskiej
ul. Kościuszki 10
17-120 Brańsk

Polski Związek Niewidomych
Okręg Podlaski
Koło Terenowe w Bielsku Podlaskim

ul. Mickiewicza 27/4
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 517 445 513

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka – Komenda Hufca im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim
ul. Widowska 1/1
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 23 89

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Regionalny w Bielsku Podlaskim
(PCK Podlaski Zarząd Okręgowy, 15-062 Białystok, ul. Warszawska 29)
ul. 3 Maja 20
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 23 36

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej Oddział w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 61
17-100 Bielsk Podlaski

Stowarzyszenie „Klekociaki”
ul. Dubieńska 11
17-111 Boćki

Stowarzyszenie Edukacji Filmowej
ul. Jagiellońska 3a lok. 14
17-100 Bielsk Podlaski

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Podlaskiej (Stowarzyszenie Zwykłe)
Dubiażyn 55
17-106 Orla

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Zarząd Powiatowy w Bielsku Podlaskim

ul. Poniatowskiego 11
17-100 Bielsk Podlaski

Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów Oddział w Bielsku Podlaskim
ul. 3 Maja 20
17-100 Bielsk Podlaski

Stowarzyszenie „Prawica Samorządowa Jedność”
ul. Białostocka 78
17-100 Bielsk Podlaski

Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca w Pilikach
Piliki 28
17-100 Bielsk Podlaski

Fundusz Lokalny na rzecz Rozwoju Społecznego w Widowie
Widowo 190
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: funduszlokalnyrrs@gmail.com
www.fundusz-lokalny.pl
tel. 600 009 178
 
Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Fundament” w Bielsku Podlaskim
ul. Poświętna 11/22
17-100 Bielsk Podlaski

Stowarzyszenie Wspierania Kapitału Ludzkiego Kepler
Haćki 53
17-100 Bielsk Podlaski

Stowarzyszenie Artystyczne „Skowronki”
ul. Rynek 19
17-120 Brańsk

Koło Gospodyń Wiejskich w Topczewie „Topczewianki”
Topczewo, ul. Brańska
17-132 Wyszki

„Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia w Bielsku Podlaskim
ul. Wojska Polskiego 17
17-100 Bielsk Podlaski

Stowarzyszenie dla Rozwoju Starowsi w Starowsi
Starowieś 29
17-111 Boćki

Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. 11 Listopada 10
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: sekretariat@smbp.pl
tel. 85 731 20 00, 85 731 20 10

Szczyty – Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej w Szczytach-Dzięciołowie
Szczyty-Dzięciołowo 5
17-106 Orla

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bielskiej w Pasynkach
Pasynki 40a
17-100 Bielsk Podlaski

Podlaskie Stowarzyszenie Leśne w Orli
ul. Partyzantów 4
17-106 Orla

Stowwarzyszenie Kultury Podlaskiej „Wspólnota i Jedność”
ul. Brańska 65
17-100 Bielsk Podlaski

Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Polskiej Pieśni Narodowej w Bielsku Podlaksim
ul. Mickiewicza 61
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: chornarodowy@e-bielsk.pl
http://chornarodowy.e-bielsk.pl

Stowarzyszenie Koalicja Bielska
ul. Rejtana 24
17-100 Bielsk Podlaski

Stowarzyszenie Kreatywny Bielsk Podlaski
ul. Studziwodzka 37
17-100 Biels Podlaski

Podlaski Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Bielsku Podlaskim
ul. Gomułki 5
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: henryk-koc@wp.pl

Stoarzyszenie Bielska Inicjatywa Rowerowa w Bielsku Podlaskim
ul. Rejonowa 4
17-100 Bielsk Podlaski

Stowarzyszenie Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki” w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 35/28
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: stowarzyszenie_wasiloczki@o2.pl
tel. 513 171 497

Stowarzyszenie Malesze w Maleszach
Malesze 65
17-123 Wyszki

Stowarzyszenie Działkowców Ogród Działkowy „Na Lotnisku”
ul. Wojska Polskiego 78
17-100 Bielsk Podlaski

Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej „Podlasie” w Parcewie
Parcewo 138
17-100 Bielsk Podlaski

Stowarzyszenie „Aktywna Wieś” w Niewinie Borowym
Niewino Borowe 42
17-132 Wyszki

Koło Gospodyń Wiejskich „Pulszewianki” w Pulszach
Pulsze 89
17-132 Wyszki

Stowarzyszenie Art Hopak
ul. Mleczna 5
17-100 Bielsk Podlaski

Stowarzyszenie „Ojcowizna Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim
ul. Hołowieska 7
17-100 Bielsk Podlaski

Stowarzyszenie „Nasze Ploski”
Ploski 201
17-100 Bielsk Podlaski

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej w Bielsku Podlaskim
ul. Jarzębinowa 29
17-100 Bielsk Podlaski

Stowarzyszenie Ekologiczne Załuskie Kościelne
Załuskie Kościelne 55
17-120 Brańsk
 
Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych "LAZUR NADZEI" w Bielsku Podlaskim
ul. 11 Listopada 10
17-100 Bielsk Podlaski

Stowarzyszenie „Godboys” w Bielsku Podlaskim
ul. Leśmiana 11
17-100 Bielsk Podlaski
www.godboys.pl

Stowarzyszenie „Razem” w Bielsku Podlaskim
ul. Warzywna 60
17-100 Bielsk Podlaski

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola"Karmelki" w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 61
17-100 Bielsk Podlaski
Stowarzyszenie "Podlaski Instytut Naukowy"
ul. Ogrodowa 13
17-100 Bielsk Podlaski
Stowarzyszenie "Podlaskie Kukułki"
ul. Hołowieska 18
17-100 Bielsk Podlaski
Hajnowscy Seniorzy
ul. Mickiewicza 52A, LOK. 7
17-100 bIELSK pODLASKI
 
Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP
Koło w Bielsku Podlaskim

ul. Poniatowskiego 11
17-100 Bielsk Podlaski
Stowarzyszenie Forum Mniejszości Podlasia
ul. Ogrodowa 60A
17-100 Bielsk Podlaski
 

EWIDENCJA FUNDACJI

Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej
ul. Rejtana 24
17-100 Bielsk Podlaski
        
Fundacja Arhelan – Społecznie Odpowiedzialni w Bielsku Podlaskim
ul. Piłsudskiego 45
17-100 Bielsk Podlaski

Fundacja Opus Verde
ul. Sienkiewicza 3a/6
17-100 Bielsk Podlaski

Fundacja „Strada Bella” w Strabli
ul. Pałacowa 3
17-135 Strabla

Fundacja Teatr Czrevo w Bielsku Podlaskim
ul. Ogrodowa 56
17-100 Bielsk Podlaski

Fundacja im. Jana Walentego Węgierskiego w Szczytach-Nowodworach
Szczyty-Nowodwory 3
17-106 Orla

Fundacja Kettlebell Poland
ul. Studziwodzka 44b lok. 3
17-100 Bielsk Podlaski

Fundacja EDM w Orli
ul. Sienkiewicza 21
17-106 Orla

Stowarzyszenie Likalne "BONA" w Strabli
Strabla ul. Wesoła 14
17-132 Wyszki

Stowarzyszenie Przyjaciół Powiatu Bielskiego w Sasinach

Sasiny 8

17-132 Wyszki

 
Fundacja GRUPY UNIBEP UNITALENT w Bielsku Podlaskim

ul. 3 Maja 19

17-100 Bielsk Podlaski 

Fundacja  Na Rzecz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci Oraz Integracji Społecznej FUTURUM

UL. Kleszczelowska 9

17-106 Orla

Fundacja OKOLICA

Dziecinne 35

17-111 Boćki

Fundacja "Nowy Start" w Bielsku Podlaskim

ul. Białowieska 111B, LOKAL 20

17-100 bIELSK pODLASKI

Fundacja Dobre Smaki

ul. Jagiellońska 43

17-100 Bielsk Podlaski

Fundacja „Wynajmer Plus”
ul. Białowieska 111b/20
17-100 Bielsk Podlaski

Fundacja „Powroty”
ul. Białowieska 111b/20
17-100 Bielsk Podlaski

Fundacja „Student na Swoim”
ul. Białowieska 111b/20
17-100 Bielsk Podlaski

Fundacja Promocja Zdrowego Trybu Życia w Bielsku Podlaskim
ul. Adama Mickiewicza 35/65
17-100 Bielsk Podlaski

Fundacja ZPB w Bielsku Podlaskim

ul. Mickiewicza 35/65

17-100 Bielsk Podlaski

Fundacja EIRO w Bielsku Podlaskim

ul. Mickiewicza 35/36

17-100 Bielsk Podlaski

Fundacja PK w Bielsku Podlaskim

ul. Mickiewicza 35/36

17-100 Bielsk Podlaski

Fundacja "Wspieramy Pasję" w Bielsku Podlaskim

ul. Mickiewiczqa 31A lok. 25

17-100 Bielsk Podlaski

Fundacja KADUCEUSZ w Bielsku Podlaskim

ul. Mickiewicza 35/65

17-100 Bielsk Podlaski

Fundacja Strzelcy Podlasia w Bielsku Podlaskim

Saki 68

17-100 Bielsk Podlaski

Fundacja Akademia Malesze

Malesze 48

17-100 Bielsk Podlaski

Fundacja "WRACAM" w Bielsku Podlaskim

ul. Białowieska 111 B, lok. 20

17-100 Bielsk Podlaski

Fundacja Mam Siłę

ul. Mysliwska 20A

17-100 Bielsk Podlaski

Fundacja Dwór i Ogrody w Orli

ul.  1 Maja 22

17-106 Orla

Fundacja Polska Zdrowa Żywność w Bielsku Podlaskim

ul. Piłsudskiego 45

17-100 Bielsk Podlaski

Metryka strony

Udostępniający: Maria Bolesta

Wytwarzający/odpowiadający: Maria Bolesta

Data wytworzenia: 2018-09-26

Wprowadzający: Maria Bolesta

Data wprowadzenia: 2008-09-30

Modyfikujący: Maria Bolesta

Data modyfikacji: 2021-05-27

Opublikował: Maria Bolesta

Data publikacji: 2008-09-30