Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski
faks: 85 833 26 12

skrytka ePUAP: /SPBielskPodlaski/skrytka

e-mail: starostwo@powiatbielski.pl
www.powiatbielski.pl

NIP: 543-18-24-027
REGON: 050667449

czynne: pn – pt w godz. 7.30 – 15.30

Mieszkańcy powiatu bielskiego w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez starostę w każdy poniedziałek w godz. 12.00 – 16.30, a jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy – w następnym dniu roboczym, w godzinach pracy Starostwa. Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są również codziennie w godzinach pracy Starostwa przez: wicestarostę, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu i kierujących komórkami organizacyjnymi.Wykaz telefonów Starostwa

Wyszczególnienie
Nr
telefonu
Nr pokoju/
lokalizacja
Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 46
Starosta Bielski 85 833 26 17 403
Wicestarosta 85 833 26 27 403
Sekretarz 85 833 26 14 406
Skarbnik
85 833 26 49 215
Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego
85 833 26 44 411a
Powiatowy Rzecznik Konsumentów (pon., czw.)
Archiwum zakładowe, nieodpłatna pomoc prawna
85 833 26 35 308
Biuro obsługi klienta, kancelaria 85 833 26 16 parter
Informatyk, administrator systemu informatycznego 85 833 26 32 309
Kadry, sprawy socjalne 85 833 26 52 409
Kontrole, ISO 85 833 26 37 411
Obsługa Rady 85 833 26 43 206
Obsługa Zarządu 85 833 26 43 206
Wysyłka korespondencji, kancelaria 85 833 26 53 205
Promocja 85 833 26 42 407
Sekretariat 85 833 26 05 403
Sprawy administracyjno-gospodarcze 85 833 26 28 307
Nieodpłatna pomoc prawna 85 833 26 56 -10
Kierownik Referatu ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
85 833 26 30 310
Zarządzanie kryzysowe 85 833 26 30 310
Zastępca Skarbnika w Wydziale Budżetu i Finansów,
ewidencja księgowa Starostwa
85 833 26 48 210
Ewidencja księgowa Starostwa 85 833 26 48 210
Ewidencja księgowa Powiatu 85 833 26 29 209
Budżet Powiatu – sprawozdawczość 85 833 26 25 211
Budżet Powiatu – planowanie 85 833 26 36 212
Dochody i rejestry VAT 85 833 26 40 213
Wynagrodzenia 85 833 26 40 213
Bielsk Podlaski
ul. 3 Maja 17
Kierownik Referatu ds. Wspólnej Obsługi Finansowej
Jednostek Oświatowych
, II Liceum Ogólnokształcące
85 833 26 60 208
I Liceum Ogólnokształcące 85 833 27 41 105
Zespół Szkół Specjalnych 85 833 27 41 105
Zespół Szkół nr 1 85 833 27 39 104
Zespół Szkół nr 4 85 833 10 91 106
Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem i Inwestycji
85 833 10 93 107
Administrowanie nieruchomościami, powiatowy zasób nieruchomości 85 833 10 94 108
Inwestycje i remonty obiektów powiatowych, przetargi 85 833 10 95 109
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia
85 833 27 40 102
Ochrona zdrowia, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe,
pozwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
85 833 22 85 110
Oświata 85 833 22 85 110
Szkoły i placówki oświatowo wychowawcze,
dotacje dla szkół niepublicznych
85 833 10 99 101
Uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej,
sprawy nieletnich, sprawozdawczość oświatowa, kultura
85 833 10 99 101
Bielsk Podlaski
ul. 11 Listopada 4
Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa,
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
85 833 11 35 209
Zastępca Naczelnika 85 833 11 25 203
Leśnictwo, łowiectwo, ochrona przyrody, wędkarstwo 85 833 11 31 204
Obsługa korespondencji, sprawy budowlane,
zaświadczenia o powierzchni lokali mieszkalnych
85 833 11 36 210
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 85 833 11 37 211
Pozwolenia na budowę 85 833 11 32 205
Pozwolenia na budowę 85 833 11 33 206
Pozwolenia na budowę 85 833 11 34 207
Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru, Geodeta Powiatowy
85 833 11 22 105
Zastępca Naczelnika; koordynacja projektowanych
sieci uzbrojenia terenu
85 833 11 24 107
Ewidencja gruntów gminy Bielsk Podlaski 85 833 11 41 115
Ewidencja gruntów miasta Bielsk Podlaski 85 833 11 27 113
Ewidencja gruntów gmin Boćki, Orla i Wyszki 85 833 11 28 114
Ewidencja gruntów i budynków miasta Brańsk, gmin Brańsk i Rudka 85 737 56 52 Brańsk, ul. Rynek 5
5
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa 85 833 11 40 4
Ochrona gruntów rolnych, przeznaczanie gruntów rolnych
na inne cele
85 833 11 21 104
Ochrona gruntów rolnych, scalanie i wymiana gruntów, gleboznawcza
klasyfikacja gruntów
85 833 11 21
104
Zasób geodezyjny i kartograficzny, biuro obsługi klienta 85 833 11 43 109
Zasób geodezyjny i kartograficzny 85 833 11 23 108
Zasób geodezyjny i kartograficzny, koordynacja projektowanych
sieci uzbrojenia terenu
85 833 11 42 108
Zasób geodezyjny i kartograficzny 85 833 11 26 108
Geolog Powiatowy (pon., pt.) 85 833 11 21 104
Bielsk Podlaski
ul. Widowska 1
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
85 833 26 19 8
Stacje kontroli pojazdów, ośrodki szkolenia kierowców 85 833 26 13 7
Prawa jazdy 85 833 26 24 3
Prawa jazdy, organizacja ruchu 85 833 26 22 5
Rejestracja pojazdów i łodzi 85 833 26 23 2
Rejestracja pojazdów – kary pieniężne 85 833 40 11 6

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2017-07-31

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-02-23

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2021-07-02

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-02-23