Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji w 2011 roku zadań publicznych

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji w 2011 roku niżej wymienionych zadań publicznych Powiatu Bielskiego.

Zakres zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w 2011 roku

Dziedzina

Rodzaj zadania

Wysokość środków publicznych

Promocja i ochrona zdrowia,działanie na rzecz kultury, popularyzacja edukacji, oświaty i wychowania, popularyzacja działań z zakresu kultury fizycznej, wspieranie i rozwój turystyki, popularyzacja działań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, popularyzacja działań z zakresu ochrony środowiska i przyrody, działania na rzecz osób niepełnosprawnych

– organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,
– organizacja zawodów sportowych,
– organizacja imprez plenerowych, festynów, festiwali, wystaw,
– organizacja spotkań naukowo-edukacyjnych, turniejów wiedzy, konkursów,
– popularyzacja działań z zakresu turystyki,
– podtrzymywania tradycji regionalnej i narodowej,
– organizacja akcji na rzecz ochrony środowiska,
– promowanie honorowego krwiodawstwa,
– promowanie zdrowego stylu życia,
– wspieranie działalności w zakresie profilaktyki oraz leczenia i rehabilitacji osób dotkniętych chorobami nowotworowymi,
– działania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym między innymi prowadzenie zajęć terapeutycznych

35 000 zł

• Zadania powinny mieć charakter ponadgminny i być skierowane do mieszkańców powiatu bielskiego.
• Wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 5 proc. kosztów całkowitych realizowanego zadania.

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do 8 marca 2011 r. do godz. 15.00.

Szczegóły w załącznikach

 

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski
Starosta

Metryka strony

Udostępniający: dr inż. Sławomir Jerzy Snarski Starosta

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2011-02-14

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2011-04-08

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2011-02-14