Kadra pedagogiczna

Poradnia udziela pomocy na pisemny wniosek rodziców dziecka (wnioski o przebadanie dziecka wydawane są w sekretariacie poradni). O terminie badań decyduje kolejność wpływu wniosków.

Poradnia wydaje opinie i orzeczenia.

Opinię lub orzeczenie wydaje się na pisemny wniosek rodziców dziecka. Na wniosek lub na zgodę rodziców dziecka poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko.

Rodzice mogą dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich oraz opinię wychowawcy.

Kadra pedagogiczna placówki

  1. Barbara Szpalerska – dyrektor placówki; pedagog, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe: „Resocjalizacja w środowisku otwartym”, „Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska”, „Podyplomowe studium w zakresie socjoterapii”, „Organizacja i zarządzanie w oświacie”, „I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie pomocy psychologicznej”.
  2. Alina Miłkowska-Cieśla – psycholog, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe z zakresu logopedii.
  3. Irena Folwarska – psycholog, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe: „Resocjalizacja w środowisku otwartym”.
  4. Alicja Malinowska-Smotek – pedagog, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe: „Resocjalizacja w środowisku otwartym”; kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej.
  5. Helena Kondrusik-Kołos – pedagog, nauczyciel mianowany, studia podyplomowe z zakresu logopedii.
  6. Maria Marciniak-Kraśko – logopeda, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe z zakresu logopedii.
  7. Bożena Konobrocka – logopeda, nauczyciel mianowany, studia podyplomowe z zakresu logopedii.
  8. Agata Kumaniecka – psycholog, nauczyciel dyplomowany.

Metryka strony

Udostępniający: Barbara Szpalerska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2014-05-28

Data modyfikacji: 2014-05-28

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2014-05-28