Wybory samorządowe 2010

Załączniki do treści

 • 201003_zarzadzenie_wojewody (PDF, 988,89 KB)

  Zarządzenie nr 15/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim

 • 201009_kalendarz_wyborczy (PDF, 302,51 KB)

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • 201009 liczba mieszkańców (PDF, 60,12 KB)

  Ko m u n i k a t Komisarza Wyborczego w Białymstoku o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach na obszarze województwa podlaskiego według stanu na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory są przeprowadzone

 • 201009 przyjmowanie zawiadomień (PDF, 45,99 KB)

  Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 21 września 2010 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych

 • 201009 sposób zgłaszania (PDF, 58,51 KB)

  Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 22 września 2010 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych

 • 201009 okręgi wyborcze (PDF, 492,09 KB)

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 22 września 2010 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

 • 201009 obwieszczenie Starosty Bielskiego (PDF, 27,12 KB)

  Obwieszczenie Starosty Bielskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie okręgów wyborczych do Rady Powiatu Bielskiego

 • Postanowienie Nr 14/10 Komisarza Wyborczego (PDF, 43,73 KB)

  Postanowienie Nr 14/10 Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

 • Komunikat z dnia 15.10.2010 r. (PDF, 190,77 KB)

  Komunikat Powiatowej Komisji Wyboreczej w Bielsku Podlaskim z dnia 15 października 2010 r. o składzie, siedzibie, trybie i czasie pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim

 • Komunikat (PDF, 26,86 KB)

  Komunikat dotyczący rozpoczęcia prac Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

 • 201011_obwieszczenie (PDF, 502,25 KB)

  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 • 201011 Dyżury PKW w przeddzień i w dniu wyborów (PDF, 53,78 KB)
 • 201011-powiat – zestawienie2 (PDF, 130,1 KB)

  Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 2 utworzonym dla wyboru Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim sporządzone dnia 22 listopada 2010 r.

 • 201011-powiat – wynik (PDF, 103,08 KB)

  Protokół z wyborów do Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Bielsku Podlaskim

 • 201011-powiat – zestawienie1 (PDF, 129,16 KB)

  Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim sporządzone dnia 22 listopada 2010 r.

 • 201011-powiat – zestawienie3 (PDF, 116,92 KB)

  Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 3 utworzonym dla wyboru Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim sporządzone dnia 22 listopada 2010 r.

 • 201011-sejmik – zestawienie (PDF, 122,89 KB)

  Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu (okręgu wyborczego) bielski – okręg nr 4 – do Sejmiku Województwa Podlaskiego, sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Bielsku Podlaskim

 • 201011_wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego (PDF, 44,77 KB)

  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podlaskiego (wyciąg)

 • 201012obwieszczeniekomisarza (PDF, 262,14 KB)

  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 23 lipca 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podlaskiego

 • obwieszczenia20101228 (PDF, 136,9 KB)

  Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 28 grudnia 2010 r. ws. podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

 • obwieszczenie_z_dn._01.07.2011_r (PDF, 6,98 MB)

  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

 • 2012.11.12_obwieszczenie_kw (PDF, 43,63 KB)

  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Wojewoda Podlaski, PKW

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2010-04-20

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2012-11-26

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2010-04-20