Wybory samorządowe 2014

Załączniki do treści

 • 2014.09.02.2 _uchwała (PDF, 88,65 KB)

  Uchwała nr XXX/238/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie podziału powiatu bielskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

 • 2014.09.01_rozporzadzenie (PDF, 748,58 KB)

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • 2014.09.02.1_obwieszczenie_ (PDF, 1,19 MB)

  Obwieszczenie nr 3 /2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Podlaskiego w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin

 • 2014.09.02.3_komunikat (PDF, 467,89 KB)

  Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 27 sierpnia 2014 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach na obszarze działania Delegatury w Białymstoku według stanu na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory są przeprowadzone

 • 2014.09.02.4_komunikat (PDF, 460,79 KB)

  Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych

 • 2014.09.02.5_obwieszczenie (PDF, 154,97 KB)

  Obwieszczenie Starosty Bielskiego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie okręgów wyborczych do Rady Powiatu Bielskiego

 • 2014.09.03 (PDF, 414,97 KB)

  Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 27 sierpnia 2014 r. o organizacji pracy Komisarza Wyborczego w zakresie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

 • 2014.09.08_obwieszczenie (PDF, 73,24 KB)

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 1 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

 • 2014.09.17_komunikat (PDF, 47,01 KB)

  Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 17 września 2014 r.

 • 2014.09.22_postanowienie (PDF, 617,86 KB)

  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

 • 2014.09.22_uchwala (PDF, 150,77 KB)

  Uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,

 • 2014.09.29_komunikat (PDF, 92,55 KB)

  Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim z dnia 29 września 2014 r. o składzie, siedzibie, trybie i czasie pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim

 • 2014.10.09_postanowienie (PDF, 33,16 KB)

  Postanowienie nr 9/2014 Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 9 października 2014 r. w sprawie zmian w składzie terytorialnych komisji wyborczych

 • 2014.10.20 (PDF, 38,88 KB)

  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 20 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 • 2014.10.22_obwieszczenie2 (PDF, 136,56 KB)

  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim, okręg nr 2

 • 2014.10.22_obwieszczenie3 (PDF, 134,56 KB)

  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim, okręg nr 3

 • 2014.10.22 _obwieszczenie1 (PDF, 137,75 KB)

  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim, okręg nr 1

 • 2014.11.20_protokol (PDF, 622,93 KB)

  Protokół z wyborów do Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim sporządzony dnia 20 listopada 2014 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Bielsku Podlaskim

 • 2014.11.20_protokol_sejmik (PDF, 306,72 KB)

  Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu bielskiego w wyborach Sejmiku Województwa Podlaskiego, sporządzony dnia 20 listopada 2014 przez Powiatową Komisję Wyborczą w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Marek Martyniuk

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2014-09-01

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2014-11-20

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2014-09-01